درباره ما

تاریخچه

تاریخچه

با گسترش روابط بین ایران و ترکیه و آشنایی تجار ایرانی با منطقه اژه و شهر ازمیر ترکیه، نیاز به سازمانی اینگونه برای ایجاد پیوندهای تجاری و اطلاع رسانی در خصوص شرایط همکاری دو کشور ، احساس گردید. انجمن همکاری منطقه اژه و ایران با توصیه ریاست اتاقهای بازرگانی و صنایع و بورس ترکیه آقای ریفات هیسارجیکلی اوغلو در سال ۲۰۱۰و پس از برگزاری جلسات و فراهم نمودن مقدمات با کمک بانک ملت ازمیر، بطور رسمی در سال ۲۰۱۱ با حضور سرکنسول ایران در استانبول جناب آقای حیدری تاسیس گردید.
اعضای موسس انجمن ۷ نفر بوده و اولین جلسه هیئت عمومی انجمن با حضور ۱۸ عضو برگزار گردید. در طول حیات انجمن تعداد اعضا به حدود ۴۰ عضو ارتقا پیدا نمود.

اهداف و وظایف | هیئت مدیره | تقدیرنامه‌ها