انجمن همکاری منطقه اژه و ایران

پل ارتباطی فعالان تجاری ایران و ترکیه

درباره

با گسترش روابط بین ایران و ترکیه و آشنایی تجار ایرانی با منطقه اژه و شهر ازمیر … (بیشتر بدانید)

تماس با ما

برای مشاوره و همفکری و گسترش مناسبات بازرگانی نیاز به تماس با ما دارید؟ … (کلیک کنید)

عضویت

عضویت در انجمن همکاری منطقه اژه و ایران برای فعالان تجاری دارای مزایای … (بیشتر بدانید)