افتتاح انجمن همکاری منطقه اژه و ایران با حضور جناب حیدری سرکنسول استانبول

افتتاح انجمن همکاری منطقه اژه و ایران با حضور جناب حیدری سرکنسول استانبول

انجمن ھمکاری ھای اقتصادی منطقه اژه ترکیه و ایران به ھمت جمعی از فعالان اقتصادی ایرانی و ترک مقیم شھر ازمیر – ترکیه آغاز به کار کرد. به گزارش روز چھارشنبه ایرنا ، «محمود حیدری» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول در مراسم افتتاح این انجمن با یادآوری اھمیت...