درباره ما

اهداف و وظایف

اهداف و وظایف

ترکیه دارای هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی منطقه و پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است که رشد اقتصادی آن همچنان ادامه دارد. وجود اقتصاد در حال رشد در ترکیه و ضرورت گسترش روابط تجاری بین ایران و ترکیه ،سبب شد گروهی از فعالان اقتصادی دو کشور ، انجمن همکاری منطقه اژه و ایران را با طی مراحل قانونی و کسب مجوز از استانداری ازمیر تاسیس نمایند . این موسسه که برای توسعه بازرگانی و روابط اقتصادی و صنعتی بین ایران و ترکیه تاسیس یافته ، هیچگونه مقاصد انتفاعی ندارد. انجمن همکاری ایران و ترکیه وابسته به استانداری ازمیر است هرچند قبال اعمال خود دارای مسئولیت حقوقی مستقل می باشد.این اتاق دارای تابعیت ترکیه است که مرکز آن در شهر ازمیر ترکیه می باشد . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا ترک مقیم در ترکیه که مفاد اساسنامه را بپذیرند،با رعایت ضوابط و آیین نامه مربوطه می توانند به عضویت انجمن درآیند .
اهداف و وظایف انجمن همکاری منطقه اژه و ایران :
– گسترش و تسهیل روابط تجاری بین دو کشور با استفاده از روشهای مختلف مانند برگزاری جلسات و سمینارهای مشترک و شرکت در نمایشگاههای دو کشور .
– معرفی امکانات و فرصتهای کاری و اقتصادی ترکیه و ارائه اطلاعات لازم در خصوص قوانین کار ، سرمایه گزاری و اقامت
– جمع آوری ، بررسی و ارائه اطلاعات سودمند در رابطه با مسایل بازرگانی، صنعتی و اقتصادی در دو کشور و قرار دادن اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و ترکیه ای .
– مبادله های هیات های نمایندگی بازرگانی،صنعتی و اقتصادی بین ایران و ترکیه
– همکاری با سازمانها و و مقامات صلاحیتدار ایران و ترکیه در انجام اموری که هدف از آنها تشویق توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی بین دو کشور است.
– اجرای سمینارها، کنفرانسها و سخنرانی ها در رابطه با مسایل بازرگانی و توسعه ی روابط صنعتی و اقتصادی و انتقال تکنولوژی بین آنها.
– کمک به آشنایی بیشتر شرکتهای ترکیه و ایران و راهنمایی اعضای انجمن برای برقراری روابط تجاری
– فراهم آوردن زمینه های سرمایه گذاری صنعتی و بازرگانی در دو کشور
– کمک بهحل اختلافات ناشی از روابط بازرگانی، اقتصادی و صنعتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و ترکیه
– انتشار نشریه اطلاعاتی در زمینه های اقتصادی و صنعتی و خدمات فنی و مهندسی حاوی قوانین، مقررات بازرگانی، صنعتی آنها.
– کمک به توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور

تاریخچه | هیئت مدیره | تقدیرنامه‌ها